Ceremonia Apei și a Vieții Cristaline

„Ceremonia apei și a Vieții Cristaline” este o poveste a iubirii, un imn închinat existenței ce ne înrudește pe toți, precum și o invitație lansată către întreaga Umanitate de a ne uni conștiințele și inimile pentru a onora împreună atât Apa, cât și întreaga structură a Vieții. 

Conștienti sau nu, suntem cu toții implicați într-un proces alchimic cutremurător și absolut necesar referitor la propria noastră evoluție, iar ceremonia apei, precum și  alte atitudini asemănătoare individuale sau colective, reprezintă calmul din mijlocul furtunii și momentul de pivotare către o direcție evolutivă sub semnul armoniei, comuniunii, frumuseții.

Realitatea planetară se transformă în mod dramatic, provocările ce ne sunt oferite sunt colosale, iar atitudinea prin care alegem să ne exprimăm în fața lor poate fi una ce ne poate înnobila și onora existența. Pentru noi sună ceasul cosmic de a lăsa iubirea să decidă în numele nostru al tuturor, iar ceremonia apei susținută planetar, de un număr din ce în ce mai mare de oameni reprezintă unul dintre cele mai importante acte de vitejie ale spiritului, în  aceste momentele de radicalizare planetară a unei crize de mari proporții. 

În forma în care este prezentată în aceste rânduri, ceremonia a avut loc pentru prima dată în România în anul 2015, fiind susținută de atunci aproape zilnic. Ceremonia este extrem de simplă, iar participarea la ea, nu presupune a fi un mare inițiat și nici nu cere un nivel de conștiență extrem de expansiv, ci doar o fireasca curiozitate de a reflecta la misterele ce gravitează în jurul apei, precum și bucuria de a trimite iubire și recunoștință către aceasta.

Prin inteligența și structura ei, apa are puterea de a “memora” informație și de a transmite energie către întreaga reţea de apă și implicit gradual, către toată structura vieții.

Trimițând recunoștință și iubire apei, acestea sunt absorbite și răspândite în Codul Sursă al vieții, ceea ce generează anumite mutații mai mici sau mai mari în întregul lanț trofic. În același timp, anumite mutații vor fi create atât în atitudinea noastră față de viață și apă, precum și în chimia și ADN-ul propriului corp.

Prin susținerea acestei ceremonii (și a altor acțiuni conexe) de către un număr din ce în ce mai mare de oameni, liniile de destin ale Pământului pot fi schimbate și direcționate către coordonatele Păcii, Armoniei și a veritabilei Prosperități.

ADN-ul uman, care este atât de condiționat de tumultul emoțional, de suferințe și de drame umane, poate fi activat la un nivel mult mai înalt de frecvență. În același timp, modul de relaționare între toate regnurile planetei, poate fi considerabil armonizat, iar frumusețea ce ne înconjoară poate fi extrem de potențată și integrată în viețile noastre.

In modul cel mai simplu posibil, apa ne ofera posibilitatea de a autoriza iubirea și recunoștința să ne dicteze destinul colectiv, să ne influențeze genetica și biologia, și să participe hotărâtor la ctitorirea unei civilizații deplin armonioase și înfloritoare. Doar imaginați-vă cum ar fi ca iubirea să fie ea însăși arhitectul coordonator al întregii societăți planetare. Nu e atât de greu precum ar părea!

CARE SUNT PASII CEREMONIEI?

Este ideal ca această ceremonie să fie susținută lângă o apă curgătoare, iar dacă nu avem această posibilitate, alegem minunata varianta de a pune apă într-un bol. În spiritul eleganței, simultan, ne creăm un mediu armonios care să reflecte frumusețe și dăruire.

Respirăm relaxați de câteva ori, ne centrăm atenția în inimă și radiem iubire și recunoștință către apă. Pentru ca informația emisă să fie mai puternică, putem să ținem mâinile pe inimă în timpul ceremoniei; desigur, fiecare dintre noi își cunoaște postura de totală relaxare și forță de expresie a unor vibrații armonioase.

Centrarea pe a simți o conexiune deplină cu întreg sistemul de ape este esențială în această ceremonie. Inima se deschide din ce în ce mai larg după fiecare ceremonie, iar energia ei cuprinde și relaționează din ce în ce mai profund cu lumea apelor.

Contemplarea delfinilor și a balenelor ne poate ajuta în timp să percepem și să comunicăm mai intens și pe un spectru mai larg și mai jucăuș, cu apa.

Tehnic, ceremonia apei se rezumă la pașii de mai sus, iar rândurile de mai jos vor vorbi despre anumite implicații și diferite nuanțe ale ei.

DURATA SI EXPRESIA ARTISTICA

Durata ceremoniei ține strict de ritmul și dăruirea noastră, 10-12 minute fiind o perioadă minimă de deschidere și acordare cu energia apei. Efectele le vom resimți aproape instant, și treptat vom observa că relația noastră cu apa se va schimba considerabil, ceea ce ne va oferi minunata surpriză ca orice duș sau prezență în preajma apei, să devină un act ceremonial prin care ne adâncim în a percepe și a trăi sacralitatea apei. De asemenea, vom simți că în timp, se va genera un câmp energetic specific ceremoniei și că el va funcționa permanent și va fi amplificat cu fiecare act de celebrare a apei.

Ceremonia poate fi colorată după chipul imaginației noastre. Cu cât ea „îmbracă hainele” unui act artistic și face loc jocului și exprimării bucuriei, cu atât mai multă strălucire va curge în relaționarea noastră cu lumea apelor.

Este emoționant de frumos să îi putem cânta apei mai ales dacă susținem această ceremonie într-un grup. Sunetele au vibrația lor înaltă și puterea de a genera structuri armonioase în curgerea subtilă a apei.

Realizând că expresia artistică poate fi un ingredient magic al ceremoniei, putem să creăm anumite spectacole și evenimente artisitice în jurul simplității și sacralității apei. În același timp, fiecare dintre cei care iubesc profund această planetă și luxurianta ei natură, poate să-și propună să co-ordoneze un grup care să susțină ceremonia apei și alte acțiuni înrudite atât de vitale în acest context planetar de mare transformare.

FORMULE

Există multe formule consacrate apei ce le putem alege, dacă simțim să lucrăm cu ele. Una din cele mai cunoscute la nivel planetar, o reprezintă formula cabalistă “VAV MEM BET”, (engl., “And I placed my shelter in God”, ,ro., “Şi mi-am pus adăpostul în Dumnezeu”). Această formulă reprezintă unul din cele 72 de nume mistice ale lui Dumnezeu, despre care se crede că are propietatea de a restabili calitatea originară a apei. 

Raportarea la un Dumnezeu separat lumii sau creației, cum se exprimă anumite religii, poate fi una din cele mai toxice credințe, unul din cei mai mari viruși ce operează prin imaginarul ființelor umane. Însăși conceptul de Dumnezeu este extrem de ambiguu și de distorsionat, încât una din marile provocări oferit nouă, în aceste vremuri pentru a realiza cu adevărat un mare salt evolutiv, îl reprezintă puterea de a vedea și simți sacralitatea prin însăși curgerea vieții.

Viața este eminamente sacră sau Dumnezeu nu există deloc.

Formulele pe care le folosesc deseori cu o adâncire deplină în a le simți sunt: “Nemărginirea iubirii (radiază) în lumea apelor” sau “Raiul zâmbește prin apă”. Trăită cu intensitate, orice formulă devine una magică.

Există cel puțin patru dimensiuni interconectate ale apei pe Pământ: prima este reprezentatată de apa anorganică din interiorul Pământului și întreaga rețea hidrografică; cea de-a doua este reprezentată de apa organică din toate ființele animate ale planetei, inclusiv mineralele sau corpul uman; cea de-a treia este reprezentată de apa din atmosferă; cea de-a patra este reprezentată de apa subtilă a emoțiilor.

 

Putem să alegem ca în timpul ceremoniei să canalizăm iubire și recunoștință către cele patru lumi distincte ale apei după următorul exemplu:

“Nemărginirea iubirii în apele Pământului (inclusiv cele din atmosferă)”

“Nemărginirea iubirii în apele corpului”

“Nemărginirea iubirii în apele tuturor formelor de  viață”

“Nemărginirea iubirii în apele emoțiilor”.

În ceea ce privește propriul organism, putem să conștientizăm circuitul sângelui sau al limfei, ADN-ul și apa din celule, unde se află cantitatea cea mai mare de apă. În general, corpul uman conține 75% apă la naștere, și aproximativ 50% la vârsta bătrâneții. Însă, pe deplin revoluționar este faptul de a începe să percepem fluiditatea propriului corp, care ne va ajuta enorm în a ne percepe și trăi propria sacralitate existentă în fiecare miime de milimetru a corpului fizic, precum și a tuturor dimensiunilor energetice care creează corpurile subtile.

EFECTE

 

Efectele ceremoniei sunt multiple și surprinzătoare, oferindu-ne în permanență noi straturi de înțelegere. Poate ca unul dintre cele mai relevante efecte constă în schimbarea radicală a modului în care relaționăm cu apa și pas cu pas cu toate formele de viață. În timp se va crea o relație intimă și din ce în ce mai profundă între noi și sursa vieții și magia magiei o reprezintă faptul că intrăm în ecuația sinceră a realității „Ceea ce iubești, te iubește.” și astfel povestea de iubire dintre noi și viață devine una extrem de parfumată și roditoare.

 

Darul cel mai de preț pe care relaționarea cu apa ne-o poate oferi este deplina conștientizare și trăire a adevărului că apa este iubire curgătoare, o expresie a Marelui Spirit ce animă viața și astfel prin excelență sacră. A interioriza deplin acest simplu adevăr reprezintă un veritabil salt ontologic, însă una e să vezi rațional această realitate și alta e s-o trăiești cu toate fibrele ființei și să poți realmente contempla, savura și potența sacralitatea apei.

În prezent mare parte din apele lumii sunt extrem de poluate de dinamica civilizației actuale și asta ne-ar putea speria datorită amploarei ce o ia fenomenul, însă dacă privim la un nivel mai larg putem întrezări că faptele ce cauzează poluarea reprezintă o traducere în acțiune a emoțiilor reprimate și a suferinței gestionate în subconștientul planetar ce astfel își găsesc calea către alchimizarea atât de necesară. Însăși logica vieții orchestrează acest proces ce ne este greu uneori să-l înțelegem și să-l acceptăm.

Dar să nu uităm că apa e iubire curgătoare, ce oricât de poluată ar fi, lasă iubirea să se exprime prin ea atât timp cât iubirea ce emană din inimile oamenilor îi grăiește.

În afară de schimbarea atitudinii față de întreg sistemul de viață, ceremonia apei are și alte implicații rezonante:

  • ajută la alcalinizarea apei din organismul nostru, având un rol puternic efect armonizator al întregului corp și al funcționării ADN-ului la alți parametri;
  • susținută repetat într-o anumită locație, schimbă structura apei din jur și ajută la ridicarea frecvenței energetice a zonei în care trăim;
  •  influențează “pozitiv” culturile agricole și plantele;
  • poate ajuta la armonizarea unor arealuri naturale ce au fost poluate sau afectate puternic de prezența omului și participă astfel la vindecarea unor răni ale planetei;
  • ajută pe plan mondial la purificarea apelor, a căror calitate este zilnic afectată de poluare;
  •  prin componenta sa feminină, ceremonia apei conferă multă putere aspectelor feminine ale vieții amplificând în viețile noastre acceptarea, blândețea, compasiunea, iubirea, comuniunea;
  • ajută la alchimizarea spectrului emoțional toxic și a rănilor ancestrale planetare ce ne influențează subtil pe noi toți;
  • participă la echilibrarea femininului cu masculinul, magneticului cu electricul, a creierului emoțional cu cel cranian.

Lista este mai mult decât deschisă, iar despre darurile relației dintre oameni și apă va putea depune mărturie fiecare dintre cei care vor experimenta pe termen lung această ceremonie apei și vieții.

RANA SEPARARII

În literatura spirituală, și în anumite abordări psihologice, se vorbește foarte mult despre rănile ancestrale ale omenirii, dintre care vedeta se pare că ar fi rana separării, ce are o puternică conexiune cu tema abandonului.

Reflectând la această rană și imaginându-ne originea ei, putem să credem că ajunși să experimentăm viața prin condiția umană ne-am desprins de Sursa din care provenim, un scenariu plauzibil însă absolut deloc real.

Nu numai că nu suntem nici o clipă separați de așa zisa „Sursă”, ci însăși noțiunea de sursă poate trăda o percepție marcată într-un mod foarte fin de virusul separării.

Marele Spirit, Conștiința Supremă, Marele Anonim, cum îl numea filozoful culturii Lucian Blaga, e foarte probabil să nu fie nici o clipă separat de infinita curgerea a vieții prin toate universurile, ci mai degrabă, să troneze în miezul ei și deopotrivă, tot el să fie însăși curgerea.

Perspectiva masculină de a diviza, categorisi și împărți, ne-a făcut mult timp să credem că există un Dumnezeu aflat undeva în afara noastră. Numele de Sursă, de cele mai multe ori, nu este decât o înlocuire elegantă a unui termen ce trădează o imagine separatoare asupra lumii și încă marcată de tirania conceptelor.

Da, există o Sursă a tot și a toate celor existente, însă în mod fericit, toate sunt conținute în ea, și tot din ea, toate curg și formează printr-un magic dans, ceea ce numim Viață. Geneza lumii se întâmplă clipă de clipă, neexistând început și sfârșit, ci doar un continuum nemărginit, ce cuprinde deopotrivă ceea ce înțelegem prin trecut, prezent și viitor și infinitele universuri paralele animate.

Dacă există Dumnezeu, numele lui cel mai corect este „Viață” și din această perspectivă, pentru noi oamenii și pentru toată biodiversitatea planetară, apa este vectorul prin care Viața si Dumnezeu se manifesta în atâtea feluri. În mod uimitor, privind cu deplin respect mitica substanță H2O, putem realiza că printr-o lipsă de conștientizare, comunicare și simțire a ei, trăim într-o cruntă separare.

Desigur, apa ne susține existența tuturor și ne unește prin grația iubirii conținute în ea, chiar dacă conștiența și atenția noastră sunt decuplate de la ritmul vieții și prinse în tot felul de drame existențiale. În această fază evolutivă, în mod paradoxal, suntem parte din uniunea inseparabilă a vieții și gustăm din rana separării, ce alături de celelalte răni primordiale, pot fi văzute ca niște ecuații ale conștienței umane, ce le experimentează pentru a face un mare salt evolutiv.

Apa este iubire curgătoare și prin asimilarea deplină a acestui banal adevăr, magnifica rană a separării este alchimizată. În realitate, această rană nu a existat niciodată, dar noi am experimentat-o pentru a evolua către un mod mult mai rafinat de a relaționa cu viața.

Existăm în mare parte datorită apei și aerului, și suntem foarte puțin conștienți de aceste două surse de viață și implicit, de noi înșine. Din această perspectivă, înțelegem cum rana separării poate fi alchimizată: vibrând prin iubire sincron cu apa și devenind conștienți de propria respirație. Uniunea cu marile adevăruri și valori se realizează prin comuniunea cu agenții primordiali ai vieții și deplina lor onorare.

Aceste doua gesturi absolut banale ni se arată a fi nu numai un factor de uniune și comuniune, dar și deplin revoluționare și capabile de a rescrie destinele umanității și a ne îndrepta către un alt “modus vivendi”, născător de alte porniri civilizaționale.

Există și alte moduri de a aborda această rană supremă, însă toate gravitează în jurul dăruirii depline în serviciul întregului. Atitudinile conceptuale nu ajută absolut. Suntem viață curgătoare și doar prin raportarea la magnifica ei simplitate, rănile supreme își vor arăta perlele conținute în ele.

Întrezărind faptul că suntem niște ființe ce trăiesc într-o lume a apelor, putem îndrăzni să ne imaginăm că în alte locuri ale universului există alte feluri de ființe, ce își datorează forma de viață altor substanțe primordiale.

Ar fi atât de deplasat să credem că în lumea razelor x sau a razelor gamma pot exista tot felul de entități pe care le denumim „îngeri” sau „arhangheli” și că ei vibrează pe o frecvență diferită? Și dacă este așa, putem să vedem totala înrudire cu ei prin însăși înrudirea tuturor substanțelor ce sunt un mediu perfect pentru moduri diferite de a exista?In acest mod, ne eliberăm de niște presiuni cognitive create de religii pentru a face loc în imaginarul nostru infinitelor posibilități ale vieții de a se exprima?

Oricât de vast ar fi Universul, el nu cunoaște separare și nici nu presupune existența unei ierarhii, așa cum societatea umană este structurată pe Pământ, ci o deplină uniune ramificată în frecvențe diferite ce face loc unor infinite moduri de expresie.

Apa are puterea de a ne învață subtil toate acestea și de a ne dezvălui și alte taine așa cum vorbele lui Morihei Ueshiba o exprimă “Să nu încetezi a învăţa din vocea pură a unui torent de munte care curge mereu, spumegând printre pietre.”

Apa e un simbol, dar și o realitate.

Autor: Petrea Ciortan

web: www.theshiningearth.com  www.tarabucuriei.ro


Credem în libera circulație a informației și dorim să împărtășim tot ceea ce are potențialul de a inspira și ajuta evoluția atât individuală, cât și colectivă.
Dacă v-a placut acest articol și doriți să îl introduceți pe pagina sau blogul dumneavoastră, sunteți încurajați să o faceți prin simpla citare și crearea unei legături spre adresa acestui site. Vă mulțumim!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.